Text Typing Animation
Sugeng Rawuh, Wonten ing Website SMP Negeri 2 Ngadirejo
|

guru

Kontak

Alamat :

Desa Dlimoyo

Telepon :

029359210008

Email :

smpn2ngd@gmail.com

Media Sosial :

Cari Berita

Lokasi Sekolah

PENGUMUMAN UN

PPDB ONLINE

Detail guru

Arwati, S.Pd.
Nama : Arwati, S.Pd.
NIP : 19670516 199103 2 01
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Jenis Kelamin : Perempuan