Text Typing Animation
Sugeng Rawuh, Wonten ing Website SMP Negeri 2 Ngadirejo
|

guru

Kontak

Alamat :

Desa Dlimoyo

Telepon :

029359210008

Email :

smpn2ngd@gmail.com

Media Sosial :

Cari Berita

Lokasi Sekolah

PENGUMUMAN UN

PPDB ONLINE

Detail guru

Drs. Bambang Sri Riwayat
Nama : Drs. Bambang Sri Riwayat
NIP : 19651203 199802 1 00
Mata Pelajaran : IPA
Jenis Kelamin : Laki-Laki